Arvot ja toimintaperiaatteet

Ihmeiden Arkki, ryhmäperhepäivähoitoyksikön arvot perustuvat kristillisestä arvopohjasta nousevaan lähimmäisen rakkauteen. Tästä kumpuaa henkilöstön toiminta lasta, vanhempaa ja vanhemmuutta kunnioittaen, ihmisen yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta sekä jokaisen oman elämän tarkoitusta vaaliva sensitiivinen ja inhimillinen lähestymistapa, joka näkyy jokaisessa kohtaamisessa lapsen, vanhemman, henkilöstön sekä yhteistyöverkoston kanssa.

Toimintaperiaatteet kiteytyvät Ihmeiden Arkin palvelumääreessä: Leikin ja levon lähteellä, Ihmeiden äärellä, mikä kertoo hoitopäivän struktuurien sekä luovuuden ja leikin tärkeydestä, että ihmisyyden syvällisyyden kunnioittamisesta. Ihmeiden Arkissa tuotettava varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa erilaisin ja monipuolisin pedagogisin keinoin tuetaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistetään heidän hyvinvointia yhdessä vanhempien sekä mahdollisten mukana olevien verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2021 © Kristillinen kasvu ry